Eqology på NOTC-listen

Eqology markedsfører og selger ernærings- og helseprodukter under eget merke. Selskapets forretningsmodell er basert på direkte salg via nettbutikker og leverer til mer enn 20 land i det europeiske markedet.

Omsetningen av aksjer på NOTC listen har tatt seg noe opp sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. I annet kvartal 2018 er det omsatt aksjer for ca NOK 1,2 milliarder mot ca NOK 1 milliard annet kvartal 2017. Eiensdomsspar var den mest omsatte aksjen, mens Berringer Finance hadde høyest markedsandel blant meglerne. Selskapene på NOTC listen har hittil hentet inn ca NOK 3 milliarder i ny aksjekapital.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no