Brukbart tredje kvartal for omsetning av unoterte aksjer på NOTC-listen

Omsetningen i tredje kvartal 2017 var på NOK 901 millioner mot NOK 391 millioner i samme periode i fjor. Borr Drilling var den mest omsatte aksjen og DnB hadde den høyeste andelen blant meglerforetakene. 

To nye selskaper er registrert i perioden, Atlantic Sapphire AS og Virtualworks Group AS mens to selskaper er avregistrert. Borr Drilling som følge av børsnotering og Navig8 Product Tankers som følge av fusjon.

Det har vært en god start for NOTC markedet dette året. Elleve nye selskaper og en aksjeklasse er registrert så langt i år. Emisjonsvolumet er høyt; NOTC selskapene har hittil i år hentet inn  NOK 15,4 milliarder. 

Omsetningen i andre kvartal 2017 er på NOK 969 millioner sammenlignet med NOK 1,4 milliarder millioner samme periode i fjor. DnB Markets hadde den høyeste markedsandelen blant meglerforetakene første kvartal. Borr Drilling var den mest omsatte aksjen. 

 

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no