Atlantic Sapphire registrert på NOTC listen

Atlantic Sapphire AS driver landbasert lakseoppdrett i Danmark og bygger nå opp stor skala landbasert lakseoppdrett i Miami.

Det har vært en god start for NOTC markedet dette året. Ti nye selskaper og en aksjeklasse er registrert så langt i år. Emisjonsvolumet er høyt; NOTC selskapene har hittil i år hentet inn mer enn NOK 15 milliarder. 

Omsetningen første halvår har vært NOK 2,8 milliarder mot NOK 2,4 milliarder samme periode i fjor. Borr Drilling har vært den mest omsatte aksjen, mens DnB Markets har høyest markedsandel blant meglerne. Markedsverdien av selskapene va NOK 126 milliarder pr 30 juni.

Omsetningen i andre kvartal 2017 er på NOK 969 millioner sammenlignet med NOK 1,4 milliarder millioner samme periode i fjor. DnB Markets hadde den høyeste markedsandelen blant meglerforetakene første kvartal. Borr Drilling var den mest omsatte aksjen. 

 

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no