Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2010

Omsetningen av unoterte aksjer i 3. kvartal 2010 endte på ca. NOK 716 mill, altså det dobbelte av omsetningen i tilsvarende periode i 2009 som var på ca. NOK 351 mill. Det ble ikke registrert noen nye selskaper på OTC-listen i denne perioden. 3 selskaper ble avregistrert, hvorav et selskap ble notert på Oslo Børs i denne perioden. Det ble hentet inn ca. NOK 3 mrd. i egenkapital gjennom aksjeemisjoner.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no