Statistikk for omsetning av OTC aksjer 3. kvartal 2009

Omsetningen av unoterte aksjer i 3. kvartal 2009 endte på NOK 351 mill., hvilket tilsvarer ca. halvparten av omsetningen i tilsvarende periode i 2008.

Det ble omsatt unoterte aksjer for NOK 351 mill. i 3. kvartal sammenlignet med NOK 715 mill. 3. kvartal 2008. Omsetningen er høyere enn omsetningen i 1. og 2. kvartal 2009 da det ble omsatt aksjer for hhv. NOK 92 mill. og NOK 320 mill. 1 nytt selskap ble registrert på OTC-listen, mens 2 selskaper ble fjernet fra OTC-listen i denne perioden. Det ble innhentet ca. NOK 3,1 mrd. i egenkapital gjennom aksjeemisjoner.

For 3. kvartalsstatistikk 2009, klikk her. 

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no