Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2011

Omsetningen for 2. kvartal 2011 var på NOK 2,23 milliarder mot NOK 344 millioner samme periode i fjor.

I løpet av 1. halvår 2011 har det blitt omsatt unoterte aksjer for NOK 5 milliarder. Sammenlignet med 1. halvår 2010 på NOK 850 millioner, er omsetningen ca. 6 ganger så høy. Hittil i år har selskapene registrert på OTC-listen gjennomført emisjoner for ca. NOK 24,5 milliarder. I 2. kvartal 2011 har 3 nye selskaper blitt registrert på OTC-listen, mens 4 selskaper ble avregistrert. To av disse som følge av notering på Oslo Axess.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no