Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2010

I 2. kvartal 2010 ble det omsatt unoterte aksjer for ca. NOK 344 mill. I tilsvarende periode i 2009 var omsetningen ca. 320 mill.

4 nye selskaper ble registrert på OTC-listen, mens 14 selskaper ble avregistrert i denne perioden, hvorav 2 ble notert på Oslo Børs/Oslo Axess. Det ble hentet inn ca. NOK 469 mill. i egenkapital gjennom aksjeemisjoner.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no