Statistikk for omsetning av OTC aksjer 2. kvartal 2009

Omsetningen av unoterte aksjer i 2. kvartal 2009 er fortsatt lav; likevel høyere enn 1. kvartal 2009.

Omsetningen av unoterte aksjer er fortsatt lav. Det ble omsatt unoterte aksjer for NOK 320 mill. i 2. kvartal sammenlignet med NOK 1,8 mrd. 2. kvartal 2008. Omsetningen er høyere enn omsetningen i 1. kvartal 2009 da det bare ble omsatt aksjer for NOK 92 mill. 1 nytt selskap ble registrert på OTC-listen, mens 4 selskaper ble fjernet fra OTC-listen i denne perioden. Det ble innhentet ca. NOK 20 mill. i egenkapital gjennom aksjeemisjoner.

For 2. kvartalsstatistikk 2009, klikk her.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no