Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2011

Omsetningen var på NOK 2,45 milliarder mot NOK 505 millioner samme periode i fjor. Omsetningen var med andre ord ca 5 ganger så høy i første kvartal 2011 som i første kvartal 2010. Selskapene gjennomførte emisjoner for ca NOK 3,28 milliarder i første kvartal. Det ble registrert to nye selskaper i første kvartal mens tre ble avregistrert. To av disse som følge av notering på Oslo Axess.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no