Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2010

Omsetningen av unoterte aksjer i 1. kvartal 2010 er over fem ganger så høy som i tilsvarende periode i 2009.

I 1. kvartal 2010 ble det omsatt unoterte aksjer for ca. NOK 505 mill., mot ca. NOK 93 mill., i tilsvarende periode i 2009. 3 nye selskaper ble registrert på OTC-listen, mens 5 selskaper ble avregistrert i denne perioden, hvorav 1 ble notert på Oslo Børs/Oslo Axess. Det ble hentet inn ca. NOK 51 mill. i egenkapital gjennom aksjeemisjoner.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no