Statistikk for omsetning av OTC aksjer 1. kvartal 2009

Lav omsetning av unoterte aksjer i 1. kvartal 2009; sterkt påvirket av lav omsetning på Oslo Børs.

I 1. kvartal 2009 ble det omsatt unoterte aksjer for ca. NOK 93 mill., mot ca. NOK 1,2 mrd. i tilsvarende periode i 2008. 1 nytt selskap ble registrert på OTC-listen, mens 6 selskaper ble avregistrert i denne perioden, hvorav ingen ble notert på Oslo Børs/Oslo Axess. Det ble hentet inn ca. NOK 245 mill. i egenkapital gjennom aksjeemisjoner.

For 1. kvartalsstatistikk 2009, klikk her.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no