OTC-statistikk 2010

Omsetningen av unoterte aksjer i 2010 endte på ca. NOK 2,891 mrd.; en tilnærmet dobling av omsetningen i 2009 som da var på ca. NOK 1,477 mrd.

Omsetningen i 4. kvartal endte på ca. NOK 1,326 mrd. sammenlignet med NOK 716 mill. i 4. kvartal 2009. 13 nye selskaper ble registrert på OTC-listen i 2010, hvorav 6 selskaper ble registrert i 4. kvartal. 26 selskaper ble strøket fra listen, hvorav 4 selskaper ble notert på Oslo Børs/Oslo Axess. Ved årsskiftet var det registrert 81 aksjer i systemet til en samlet markedsverdi på ca. NOK 60 mrd. Det ble hentet inn ca. NOK 4,7 mrd. i aksjeemisjoner i løpet av 2010.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no