OTC-statistikk 2008

Forbundet har utarbeidet statistikk for unoterte aksjer i 2008.

Omsetningen av unoterte aksjer i 2008 endte på ca. NOK 4,1 mrd. Omsetningen i både 2006 og 2007 var på ca. NOK 21,4 mrd. Ved årsskiftet var det registrert 116 aksjer i OTC-systemet, hvorav 85 notert på A-listen og 31 notert på B-listen. Selskapene hadde en samlet markedsverdi på ca. NOK 39 mrd. Kun 4 nye selskaper ble registrert, mens 25 selskaper ble avregistrert. Av disse 25 ble 8 notert på Oslo Børs eller Oslo Axess. OTC selskapene gjennomførte emisjoner i 2008 på ca. NOK 5 mrd. Omsetningen i 4. kvartal 2008 var på ca. NOK 330 mill., mot ca. NOK 3,3 mrd. i tilsvarende kvartal i 2007. Omsetningen av aksjer på OTC-listen påvirkes i stor grad av verdiutviklingen av aksjer notert på Oslo Børs.

Klikk her OTC-statistikk 2008

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no