VPFF er kritisk til Scheel-utvalgets forslag

VPFF er meget kritisk til Scheel-utvalgets forslag om å økt kapitalbeskatningen fra 27 pst til 41 pst for å dekke inn noe av provenytapet som følger av reduksjon i selskapsskatten. VPFF mener at skjerpelse av eierskatten vil redusere viljen til å ta risiko i næringsinvesteringer.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no