Oslo Børs overtar NOTC

Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF) etablerte informasjonssystemet NOTC for unoterte aksjer i 1999. I 2006 kjøpte Oslo Børs 50% av aksjene i NOTC AS. Siden da har Oslo Børs eid selskapet sammen med VPFF. Det er nå inngått avtale om at Oslo Børs kjøper VPFFs 50%-andel, og selskapet blir dermed heleid av Oslo Børs.

NOTC utgjør det såkalte OTC-markedet i Norge.  

- NOTC vil fortsatt være et viktig instrument for mange små og store selskaper i det norske verdipapirmarkedet. VPFF har drevet OTC-markedet på en god og ryddig måte til glede for mange selskaper, og driften vil fortsette som tidligere med leie av personale fra VPFF. Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har hatt i mange år og ser frem til å fortsette det også i en ny eiersituasjon, sier børsdirektør Bente A. Landsnes.

- Vi er glade for at Oslo Børs tar hånd om videreføringen og utviklingen av NOTC. Nesten 470 selskaper har vært innom NOTC-listen siden oppstart og totalt er det hentet inn om lag 150 milliarder kroner i ny egenkapital siden vi startet statistikkføringen i 2005. Med de endringene som nå skjer både regulatorisk og teknologisk er vi sikre på at Oslo Børs vil utvikle NOTC til beste for det norske verdipapirmarkedet, sier adm. direktør Sindre Støer i Verdipapirforetakenes Forbund.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no