Ny avgjørelse fra Etisk Råd 14. april

Klage på angivelig uriktig informasjon om klagers aksjebeholdning, samt klage på foretakets behandling av klagesaken. Klager fikk ikke medhold.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no