Ny avgjørelse Etisk Råd

Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon i forbindelse med salg av en andel i et eiendomsprosjekt. Klagen avvist som foreldet.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no