Nordisk svar på ESMA konsultasjon

NSA som består av de nordiske forbund av verdipapirforetak har i fellesskap avgitt svar på ESMA's omfattende konsultasjon om MiFID II regelverket for aksjer, obligasjoner, derivater, transaksjonsrapportering og investorbeskyttelse.  

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no