Motstand mot EU-regler om betaling for analyser

EU-kommisjonen har til behandling forslag fra ESMA om et betalingssystem for analyser. Forslaget har møtt sterk motstand. VPFF har utarbeidet et arbeidsnotat hvor VPFF  påpeker de komplekse, og ikke tilsiktede, effektene av forslaget fra ESMA. VPFF er spesielt opptatt av negative effekter for analysedekningen på små- og mellomstore selskaper.

Full separasjon av betaling for analyse og handel er allerede i ferd med å bli en realitet i enkelte land.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no