Ganske rolig NOTC år

Gjennom 2019 ble det registrert syv nye selskapet på NOTC listen, hvorav to på Family & Friends listen. Tolv selskaper ble avregistrert. Fem av disse selskapene har gått fra NOTC-listen til Oslo Axess eller Merkur Market.  Til sammen hentet NOTC selskapene inn NOK 3,3 milliarder i ny egenkapital i 2019. Omsetningen i 2019 var ca NOK 2,4 milliarder, mot ca NOK 3,2 milliarder i 2018. Oslo Børs VPS var den mest omsatte aksjen, og Sparebanken 1 Markets hadde den største markedsandelen i 2019. I fjerde kvartal var Quantafuel med omsatt, mens Sparebanken 1 Markets hadde høyest markedsandel blant medlemmene av NOTC. 

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no