Fortsatt liv i NOTC markedet

Det er ble registrert tre nye selskaper på NOTC-listen første halvår 2020. Tre selskaper ble avregistrert hvorav to selskaper ble notert på Merkur Market og ett på Oslo Børs. På NOTC-listen er det nå registrert 52 selskaper hvorav fire på Family&Friends. Samlet markedsverdi er NOK 66,5 milliarder. Ved årsskiftet var verdien NOK 84 milliarder. Hittil i år har selskapene på NOTC-listen emittert aksjer for NOK 453 millioner.

Omsetningen første halvår var NOK 2,4 milliarder mot NOK 1,4 milliarder samme periode i fjor. Vaccibody var den mest omsatte aksjen, mens Arctic Securities hadde størst markedsandel.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no