Andfjord Salmon AS på NOTC-listen

Andfjord Salmon AS er handlebart i NOTC-systemet fra 27. august. Selskapet ble det tredje nye selskapet på listen hittil i år. Andfjord Salmons anlegg på Andøy i Vesterålen, som nå er under bygging, er et lukket sjøanlegg, som er senket til havnivå på land. Selskapet har konsesjon for landbasert oppdrett av 10 000 tonn laks.

Det ble omsatt unoterte aksjer for rundt NOK 600 millioner i annet kvartal, mot NOK 1,2 milliarder i samme periode i fjor. Til sammen har NOTC selskapene hentet inn NOK 2,1 milliarder i ny egenkapital hittil i år.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no