Nyheter

Saken gjelder klage på at DNB Markets’ megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi informasjon vedrørende tidspunkt for utbetaling av utbytte på klagers aksjer. Klager trodde aksjene var ”gått eksklusive utbytte[1]” og solgte aksjene i denne tro. Klager mener at hun således gikk glipp av retten til utbytte og krever erstatning fra DNB Markets.

[1]Det vil si at aksjen ble handlet uten rett til det aktuelle utbytte. (Utbytte vil bli utbetalt til selger av aksjen.)

aug 22, 2018 09:57:39 Nyheter

Felles nordisk uttalelse om bærekraftig finansiering

Den nordiske foreningen for verdipapirforetak (NSA) er enige om en felles uttalelse til EU-kommisjonen om lovgivningen for bærekraftig finansiering

juli 31, 2018 10:37:13 Nyheter

Etisk Råds avgjørelse 2018/1

Saken gjelder klage på investeringsrådgivning på grunn av brudd på god forretningsskikk.

april 20, 2018 08:26:44 Nyheter

Seminar om kapitaltilgang

Bergen Næringsråd og Civita arrangerte nylig et frokostmøte om kapitaltilgang med tema: Hvordan sikre god kapitaltilgang. Se webcast fra møtet her

april 20, 2018 08:13:04 Nyheter

Ønsker flere kvinner i Finans

NHH tar tak for å få kvinner inn på Masterstudiene i Finans. Les artikkel i NHH Bulletin her

mars 21, 2018 10:44:46 Nyheter

Etisk Råds avgjørelse 2017/3

Klage på rådgivning og markedsføring i forbindelse med overføring av aksjer fra VPS-konto til en kapitalforsikringskonto.

nov 08, 2017 12:50:05 Nyheter

Etisk Råds avgjørelse 2017/2

Swedbank klaget inn Sparebank 1 Markets for brudd på VPFFs etiske normer i forbindelse med Sparebank 1 Markets' bruk av "tombstones" i markedsføring.

april 19, 2017 12:56:29 Nyheter

Oslo Børs overtar NOTC

Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF) etablerte informasjonssystemet NOTC for unoterte aksjer i 1999. I 2006 kjøpte Oslo Børs 50% av aksjene i NOTC AS. Siden da har Oslo Børs eid selskapet sammen med VPFF. Det er nå inngått avtale om at Oslo Børs kjøper VPFFs 50%-andel, og selskapet blir dermed heleid av Oslo Børs.

NOTC utgjør det såkalte OTC-markedet i Norge.  

juni 17, 2016 07:10:58 Nyheter

Ni av ti kvinner i front-finans er svært positive til å jobbe i bransjen

Kapital har i dagens utgave et intervju med Alexandra Morris og Ida Christine Gyldenløve der de omtaler en rapport som VPFF har utført sammen med en gruppe kvinner som arbeider i front-finans. Rapporten bekrefter at kvinnene som jobber i front-finans er svært tilfredse, og at finansbransjen er en attraktiv arbeidsplass for kvinner.  

juni 06, 2016 10:54:29 Nyheter

Etisk Råds avgjørelse 2016/1

Klage på at handelsplattformen var nede som følge av tekniske problemer.

mai 20, 2016 09:00:54 Nyheter

2015/9 Etisk Råds avgjørelse

Klage på kursbortfall.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no