Nyhetsarkiv

mars 03, 2015 11:09:04 Nyheter

Nordisk svar på ESMA konsultasjon

NSA som består av de nordiske forbund av verdipapirforetak har i fellesskap avgitt svar på ESMA's omfattende konsultasjon om MiFID II regelverket for aksjer, obligasjoner, derivater, transaksjonsrapportering og investorbeskyttelse.  

jan 13, 2015 13:58:52 Nyheter

Ligningskurser pr 1. januar 2015 publisert

VPFF utarbeider beregnede verdier pr 1. januar (ligningsverdier) på børsnoterte finansielle instrumenter samt en rekke unoterte obligasjonslån.  VPFF har f.o.m. 2015 inngått avtale med Nordic Bond Pricing AS som har beregnet verdien på langt de fleste obligasjonslån basert på prisinformasjon fra ledende verdipapirforetak innen obligasjonshandel.

des 03, 2014 11:51:13 Nyheter

Ny avgjørelse Etisk Råd

Klage på angivelig feilaktig og mangelfull informasjon i forbindelse med salg av en andel i et eiendomsprosjekt. Klagen avvist som foreldet.

nov 06, 2014 14:15:17 Nyheter

Ny avgjørelse i Etisk Råd

Saken gjelder klage på tvangssalg av aksjer

nov 03, 2014 14:42:03 Nyheter

FATCA veiledning publisert av Skatteetaten

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er en amerikansk lovgivning som gir USA større mulighet til å finne og beskatte amerikanske statsborgere og personer som skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA. Lovgivningen gjelder fra 1. juli 2014.

Norge og USA inngikk 15. april 2013 en avtale om forbedret internasjonal overholdelse av skatteplikten og gjennomføring av FATCA. Dette innebærer at norske finansielle institusjoner skal identifisere amerikanske kontohavere og gi kontoopplysningene til norske skattemyndigheter, som vil sende opplysningene til amerikanske skattemyndigheter

okt 20, 2014 11:41:30 Nyheter

Norsk finansnæring sikres adgang til det europeiske marked

Norsk finansnæring sikres adgang til det europeiske marked og ESA gis tilsynsmyndighet.

sep 30, 2014 13:57:01 Nyheter

Fremgang for verdipapirforetakene

De totale driftsinntektene til verdipapirforetakene var i første halvår 2014 ca 7,7 pst høyere enn tilsvarende periode i 2013. For verdipapirforetakene samlet utgjorde inntekter fra Corporate Finance den største inntektsposten med drøyt 20 pst. Verdipapirforetak som ikke er integrert i bank sto for over 70 pst av denne inntektsposten.Kurtasje fra aksjehandel som var verdipapirforetakenes viktigste inntektskilde på 90-tallet, utgjør nå beskjedne 7,6 pst.

sep 26, 2014 11:49:24 Nyheter

Ny avgjørelse i Etisk Råd 24.9.2014

Klage på angivelig forsinket oppgjør

sep 18, 2014 11:23:47 Nyheter

Lederskifte i Verdipapirforetakenes Forbund

Sindre Støer overtar som administrerende direktør etter Per Broch Mathisen som blir fagdirektør.  Sindre Støer har lang erfaring som leder og fagressurs i ulike finansinstitusjoner, blant annet som sjef for den globale investeringsbankvirksomheten i Swedbank. Lederskifte skjer som følge av at Per Broch Mathisen ønsker å fratre sin stilling etter å ha innehatt den i mer enn 28 år og har passert 60 år.

aug 27, 2014 15:27:44 Nyheter

Avgjørelse Etisk Råd 19.8.2014

Saken gjelder klage på angivelig feil ved veksling av valutapost, idet Nordnet Bank NUF gjennomførte veksling fra GBP til NOK, ved overføring av valutapost fra klagers konto i London til klagers konto hos Nordnet.

Besøksadresse

Postadresse

Fjordalléen 16

Postboks 1501 Vika

0117 OsloSe kart

Tlf

Fax

Epost

(+47) 23 11 17 40

(+47) 23 11 17 49

post@vpff.no